Logowanie
Adres e-mail:
Hasło:
Najwyżej oceniane gołębie

Regulamin

§1 DEFINICJE
  1. iHodowla, Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym http://ihodowla.pl/.
  2. Administrator – właściciel iHodowli.
  3. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, korzystająca z usług iHodowli.
  4. Konto – zarejestrowane przez Użytkownika konto, dzięki któremu może korzystać z przeznaczonej dla niego funkcjonalności.
  5. Klient – operator Konta.

§2 ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY
  1. Użytkownik zawiera umowę z Administratorem poprzez zarejestrowanie Konta lub jego obsługę. Użytkownik poprzez zawarcie umowy staje się Klientem.
  2. Klientem może być jedynie osoba fizyczna. W przypadku osób niepełnoletnich, rejestracja jest potwierdzeniem zgody na nią opiekunów.
  3. Podczas rejestracji, Użytkownik zobowiązany jest podać adres e-mail, na który zostanie wysłany link potwierdzający poprawność wprowadzonego adresu e-mail oraz aktywujący Konto.
  4. Użytkownik ma prawo w dowolnej chwili wystąpić o rozwiązanie umowy poprzez kasację konta. Taką funkcjonalność udostępnia iHodowla.
  5. Administrator ma prawo do rozwiązania umowy z Klientem, gdy ten łamie niniejszy regulamin lub działa na szkodę Administratora.
  6. Administrator ma prawo do blokady dostępu do iHodowli Klientowi, gdy ten łamie niniejszy regulamin lub działa na szkodę Administratora.
  7. Rejestracja Konta przez Użytkownika jest równoznaczna ze znajomością niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
  8. Użytkownik, zawierając umowę, godzi się na otrzymywanie wiadomości e-mail od Administratora i portali powiązanych z Administratorem.

§3 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  1. Klient:
    a) bierze pełną odpowiedzialność za umieszczone przez siebie treści,
    b) oświadcza, że posiada prawa autorskie do zamieszczanych przez siebie treści,
    c) w przypadku naruszenia przez siebie prawa i zaangażowanie w sprawę sądową Administratora, Klient zobowiązuje się pokryć koszty adwokackie i sądowe Administratora,
    d) w przypadku wyrządzenia szkód lub strat Administratorowi, Klient zobowiązuje się do odszkodowania Administratorowi.
  2. Administrator:
    a) nie ponosi odpowiedzialności za treści opublikowane w iHodowli, z wyjątkiem napisanych przez niego samego,
    b) nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w iHodowli, awarie sprzętu użytkownika czy awarie serwera,
    c) zobowiązuje się do świadczenia usługi przez przynajmniej 90% dni w roku,
    d) w przypadku awarii, zobowiązuje się do interwencji w ciągu 24 godzin,
    e) zastrzega sobie prawo do wycofania iHodowli w dowolnym momencie, ale nie krótszym niż 30 dni od podania informacji,
    f) zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i zobowiązuje się poinformować o zmianach Klientów w ciągu najbliższej godziny od zmiany.

§4 OCHRONA DANYCH
  1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe Użytkowników były zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
  2. Dane osobowe Użytkownika (email, adres IP) będą pobierane, przetwarzane lub wykorzystywane tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę bądź wymaga lub zezwala na to polska Ustawa o ochronie danych osobowych.

§5 OGÓLNE ZASADY UŻYTKOWANIA
  1. Zabrania się wykorzystywania błędów w iHodowli. Błędem określa się nienaturalne zachowanie gry lub niepoprawnie skonfigurowany system.
  2. Zabrania się umieszczania treści wulgarnych, rasistowskich, erotycznych i wszystkich innych łamiących zasady moralno-etyczne.
  3. Zabrania się umieszczenia treści, do których Użytkownik nie posiada praw autorskich.
  4. Zabrania się działania na szkodę Serwisu.
  5. Zabrania się podszywania pod Administratora lub któregokolwiek z pracowników nadzorujących iHodowlę.
  6. Zabrania się obrażania innych osób.
  7. Zabrania się wysyłania w ramach iHodowli (dotyczy również wiadomości prywatnych): reklamy i linków do innych serwisów i informacji, które szkodzą innym osobom lub Serwisowi (np. spam).
  8. Sytuacje sporne rozstrzyga Administrator.
  9. W sytuacjach nieopisanych w niniejszym regulaminie, obowiązuje netykieta (ogólnie przyjęte zasady Internetu) oraz prawo polskie.